HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Zálohovať/Obnoviť

background image

Ponuka Zálohovať/Obnoviť

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Údržba zariadenia a potom ponuku Zálohovať/Obnoviť.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-15

Ponuka Zálohovať/Obnoviť

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Hodnoty

Záloha dát

Plánované zálohovanie

Zapnúť plánovanie

Zadajte čas

Počet dní

Zadajte počet dní

Zálohovať

Exportovať poslednú
zálohu

Obnova dát

Vložte

jednotku

USB,

ktorá

obsahuje záložný súbor.