HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Načítanie úlohy z pamäte zariadenia

background image

Ponuka Načítanie úlohy z pamäte zariadenia

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov a potom vyberte ponuku
Načítanie úlohy z pamäte zariadenia.

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Všetky úlohy (bez čísla PIN)

Tlačiť

Kópie

Vytlačiť a odstrániť

Kópie

Odstrániť

Všetky úlohy (bez čísla PIN)

Tlačiť

Kópie

Vytlačiť a odstrániť

Kópie

Odstrániť

Áno

Nie

<Názov úlohy s PIN>

Tlačiť

Kópie

Vytlačiť a odstrániť

Kópie

Odstrániť

<Názov úlohy bez PIN>

Tlačiť

Kópie

Vytlačiť a odstrániť

Kópie

Odstrániť

Áno

Nie

SKWW

Ponuka Načítanie úlohy z pamäte zariadenia

15