HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Načítanie úlohy z USB

background image

Ponuka Načítanie úlohy z USB

POZNÁMKA:

Túto funkciu musíte pred použitím zapnúť pomocou ponúk ovládacieho panela alebo

vstavaného webového servera HP.

Ak chcete túto funkciu zapnúť pomocou ponúk ovládacieho panela, otvorte ponuku Správa,

podponuku Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB a potom vyberte možnosť Povoliť.

Ak chcete túto funkciu zapnúť pomocou vstavaného webového servera HP, otvorte kartu Tlačiť.

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov a potom vyberte ponuku
Načítanie úlohy z USB.

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Výber súboru alebo priečinka

<Názov úlohy>

Kópie

14

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW