HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Spotrebný materiál

background image

Ponuka Spotrebný materiál

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov a potom vyberte ponuku
Spotrebný materiál.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-1

Ponuka Spotrebný materiál

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Správa spotrebného
materiálu

Vytlačiť stav
spotrebného
materiálu

Nastavenia
spotrebného
materiálu

Čierna kazeta

Nastavenia možnosti
Veľmi nízke

Zastaviť

Vyzvať k
pokračovaniu

Pokračovať*

Nastavenia nízkeho
prahu

1 – 100 %

Predvolené hodnoty pre
kazetu CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Predvolené hodnoty pre
kazetu CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Súprava na údržbu

Nastavenia možnosti
Veľmi nízke

Zastaviť

Vyzvať k
pokračovaniu

Pokračovať*

Nastavenia nízkeho
prahu

1 – 100 %

Predvolená hodnota =
10 %

Správy o spotrebnom
materiále

Správa o nízkej
hladine

Zapnuté*

Vypnuté

Ukazovateľ úrovne

Zapnuté*

Vypnuté

16

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-1

Ponuka Spotrebný materiál (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Obnoviť spotrebný
materiál

Nová súprava
údržby

Nie

Áno

Čierna kazeta

Zobrazí

sa

stav.

Súprava na údržbu

Zobrazí

sa

stav.

SKWW

Ponuka Spotrebný materiál

17