HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Nastavenia displeja

background image

Ponuka Nastavenia displeja

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Nastavenia displeja.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-7

Ponuka Nastavenia displeja

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Jas displeja

Rozsah od –10 do 10

Jazyk

Vyberte si zo zoznamu jazykov, ktoré
zariadenie podporuje.

Zobraziť adresu IP

Zobraziť

Skryť

24

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-7

Ponuka Nastavenia displeja (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Časový limit nečinnosti

Rozsah: 10 – 300 sekúnd

Predvolená hodnota = 60 sekúnd

Odstrániteľné varovania

Zapnuté

Úloha*

Udalosti schopné pokračovania

Automatické pokračovanie
(10 sekúnd)
*

Pokračujte stlačením tlačidla OK