HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB

background image

Ponuka Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB.

Tabuľka 2-5

Ponuka Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB

Prvá úroveň

Hodnoty

Zapnúť funkciu načítania z USB

Zapnuté

Vypnuté*