HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Nastavenia schránky s viacerými priehradkami

background image

Ponuka Nastavenia schránky s viacerými priehradkami

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Nastavenia schránky s viacerými priehradkami.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-11

Ponuka Nastavenia schránky s viacerými priehradkami

Prvá úroveň

Hodnoty

Prevádzkový režim

Schránka*

Stohovač

Oddeľovač úloh

Stohovač

28

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW