HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Nastavenia zošívačky/stohovača

background image

Ponuka Nastavenia zošívačky/stohovača

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Nastavenia zošívačky/stohovača.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-10

Ponuka Nastavenia zošívačky/stohovača

Prvá úroveň

Hodnoty

Zošívanie

Žiadne*

Vľavo alebo vpravo hore

Vľavo hore

Vpravo hore

Veľmi nízka hladina spiniek

Pokračovať*

Zastaviť