HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Predvolené možnosti tlače

background image

Ponuka Predvolené možnosti tlače

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Predvolené možnosti tlače.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Počet kópií

Predvolená veľkosť papiera

Vyberte si zo zoznamu veľkostí, ktoré
zariadenie podporuje.

Predvolená vlastná veľkosť papiera

Merná jednotka

Palce

mm

Rozmer X

Rozmer Y

Výstupný zásobník

Vyberte si zo zoznamu dostupných
výstupných zásobníkov.

Strany

Jednostranná*

Obojstranná

Obojstranný formát

Štýl knihy*

Štýl preklápania

Od okraja po okraj

Zapnuté

Vypnuté*