HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Riešenie problémov

background image

Ponuka Riešenie problémov

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Riešenie problémov.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-14

Ponuka Troubleshooting (Riešenie problémov)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Hodnoty

Vytlačenie denníka
udalostí

Zobrazenie denníka
udalostí

Vytlačiť stránku dráhy
papiera

Stránky kvality tlače

Tlačiť testovaciu stránku
natavovacej jednotky

Diagnostické testy

Senzory dráhy papiera

Vyberte si zo zoznamu senzorov
zariadenia.

Test dráhy papiera

Vytlačiť testovaciu stránku

Zdroj

Vyberte si zo zoznamu
dostupných zásobníkov.

Cieľ

Vyberte si zo zoznamu
dostupných zásobníkov.

Obojstranná tlač

Vypnuté*

Zapnuté

Kópie

1*

10

50

100

500

Zošívanie

Vypnuté

Zapnuté

Manuálny test senzora

Manuálny test senzora
zásobníka/priehradky

Test komponentu

Test tlače/zastavenia tlače

Rozsah: 0 – 60 000

SKWW

Ponuka Správa

33