HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Správa spotrebného materiálu

background image

Ponuka Správa spotrebného materiálu

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Správa spotrebného materiálu.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-8

Ponuka Správa spotrebného materiálu

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Hodnoty

Vytlačiť stav spotrebného
materiálu

Nastavenia spotrebného
materiálu

Čierna kazeta

Nastavenia možnosti
Veľmi nízke

Zastaviť

Vyzvať k pokračovaniu

Pokračovať*

Nastavenia nízkeho prahu

1 – 100 %

Predvolené hodnoty pre kazetu
CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Predvolené hodnoty pre kazetu
CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Súprava na údržbu

Nastavenia možnosti
Veľmi nízke

Zastaviť

Vyzvať k pokračovaniu

Pokračovať*

SKWW

Ponuka Správa

25

background image

Tabuľka 2-8

Ponuka Správa spotrebného materiálu (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Hodnoty

Nastavenia nízkeho prahu

1 – 100 %

Predvolená hodnota = 10 %

Správy o spotrebnom
materiále

Správa o nízkej hladine

Zapnuté*

Vypnuté

Ukazovateľ úrovne

Zapnuté*

Vypnuté

Obnoviť spotrebný
materiál

Nová súprava údržby

Nie

Áno