HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Správa zásobníkov

background image

Ponuka Správa zásobníkov

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Správa zásobníkov.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-9

Ponuka Správa zásobníkov

Prvá úroveň

Hodnoty

Použiť požadovaný zásobník

Výhradne*

Prvá

Výzva na manuálne podávanie

Vždy*

Ak nie je vložené médium

Výzva na nastavenie veľkosti a typu

Zobraziť*

Nezobrazovať

Použiť iný zásobník

Zapnuté*

Vypnuté

Alternatívny režim pre hlavičkový papier

Vypnuté*

Zapnuté

Prázdne stránky tlačiť obojstranne

Automaticky*

Áno

Model zásobníka 2

Štandardný zásobník

Vlastný zásobník

26

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-9

Ponuka Správa zásobníkov (pokračovanie)

Prvá úroveň

Hodnoty

Otočenie obrazu

Štandardné

Iné

Potlačiť nastavenie A4/letter

Áno*

Nie

SKWW

Ponuka Správa

27