HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Správy

background image

Ponuka Správy

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Správy.

Tabuľka 2-3

Ponuka Správy

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Mapa ponuky správy

Konfiguračná strana

Strana s informáciami o stave spotrebného materiálu

Strana s informáciami o použití

Strana adresára so súbormi

Aktuálne nastavenia strany

Ďalšie strany

Zoznam písiem PCL

Zoznam písiem PS