HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Všeobecné nastavenia tlače

background image

Ponuka Všeobecné nastavenia tlače

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Všeobecné nastavenia tlače.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-6

Ponuka Nastavenia tlače

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Manuálne podávanie

Zapnuté

Vypnuté*

Písmo Courier

Normálne*

Tmavé

22

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-6

Ponuka Nastavenia tlače (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Široká strana A4

Zapnuté

Vypnuté*

Vytlačiť chyby jazyka PS

Zapnuté

Vypnuté*

Vytlačiť chyby jazyka PDF

Zapnuté

Vypnuté*

Charakter

Automaticky*

PCL

.PS

PDF

PCL

Dĺžka formulára

Rozsah: 5 – 128

Predvolená hodnota = 60

Orientácia

Na výšku*

Na šírku

Zdroj písma

Interný*

USB

Číslo písma

Rozsah: 0 – 110

Predvolená hodnota = 0

Rozstup písma

Rozsah: 0,44 – 99,99

Predvolená hodnota = 10,00

Veľkosť bodu písma

Rozsah: 4,00 – 999,75

Predvolená hodnota = 12,00

Súprava symbolov

Vyberte si zo zoznamu súprav symbolov.

Pripojiť znak CR k znaku LF

Nie*

Áno

Zadržať prázdne strany

Nie*

Áno

Určenie zdroja médií

Štandardné*

Klasické

SKWW

Ponuka Správa

23