HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Zásobníky

background image

Ponuka Zásobníky

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov a potom vyberte ponuku
Zásobníky.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-2

Ponuka Zásobníky

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Správa zásobníkov

Použiť požadovaný zásobník

Výhradne*

Prvá

Výzva na manuálne podávanie

Vždy*

Ak nie je vložené médium

Výzva na nastavenie veľkosti a typu Zobraziť*

Nezobrazovať

Použiť iný zásobník

Zapnuté*

Vypnuté

Alternatívny režim pre hlavičkový
papier

Vypnuté*

Zapnuté

Prázdne stránky tlačiť obojstranne

Automaticky*

Áno

Model zásobníka 2

Štandardný zásobník*

Vlastný zásobník

Otočenie obrazu

Štandardné*

Iné

Potlačiť nastavenie A4/letter

Áno*

Nie

Veľkosť podávača obálok

Vyberte

veľkosť zo zoznamu.

Typ podávača obálok

Vyberte typ zo zoznamu.

Veľkosť v zásobníku <X>

Vyberte

veľkosť zo zoznamu.

Typ v zásobníku <X>

Vyberte typ zo zoznamu.

18

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW