HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Riešenie problémov v systémoch Mac

background image

Riešenie problémov v systémoch Mac

Pozrite si časť

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac na strane 210

.

SKWW

Riešenie problémov v systémoch Mac

61

background image

62

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW

background image

5 Pripojenie produktu v systéme

Windows

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní

Pripojenie pomocou rozhrania USB