HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených priamo k zariadeniu

background image

Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených priamo k zariadeniu

Tento produkt podporuje pripojenie pomocou USB 2.0. Použite štandardný kábel USB typu A-do-B.

Spoločnosť HP odporúča používať kábel, ktorého dĺžka nepresahuje 2 m.

1.

Pripojte kábel USB k zariadeniu a počítaču.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD. Kliknite na ikonu produktu a postupujte podľa pokynov na

obrazovke.

Ak ste nepridali tlačiareň počas inštalačného procesu z disku CD, pokračujte ďalším krokom.

3.

V počítači otvorte ponuku Apple , kliknite na ponuku Systémové preferencie a potom
kliknite na ikonu Tlač a fax.

48

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW

background image

4.

Kliknite na symbol (+) v ľavom dolnom rohu stĺpca Printer names (Názvy tlačiarní), v okne

Add Printer (Pridať tlačiareň) vyberte príslušný produkt a overte, či je ovládač zariadenia

uvedený v oblasti Používanie tlače.

5.

Kliknutím na tlačidlo Add (Pridať) vytvorte tlačový rad.

POZNÁMKA:

V systémoch Mac OS X 10.5 a 10.6 by sa v priebehu inštalácie mali

nainštalované možnosti nakonfigurovať automaticky.

6.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.