HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - AirPrint

background image

AirPrint

Priama tlač prostredníctvom aplikácie AirPrint od spoločnosti Apple má podporu v systéme iOS 4.2

alebo novšom. Pomocou aplikácie AirPrint môžete odoslať tlač do produktu priamo zo zariadení iPad

(iOS 4.2), iPhone (3GS alebo novší) alebo iPod touch (tretia generácia alebo novšia) z týchto

aplikácií:

E-mail

Fotografie

Safari

Vybrané aplikácie tretích strán

Ak chcete používať aplikáciu AirPrint, produkt musí byť pripojený k sieti. Ďalšie informácie o používaní

aplikácie AirPrint a o tom, ktoré produkty HP sú s ňou kompatibilné, získate na stránke

www.hp.com/

go/airprint

.

POZNÁMKA:

Možno bude potrebné inovovať firmvér produktu, aby ste mohli používať aplikáciu

AirPrint. Prejdite na stránku

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

56

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW