HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

Pomocou funkcie HP ePrint môžete tlačiť kdekoľvek a kedykoľvek – z mobilného telefónu, prenosného

počítača alebo iného mobilného zariadenia. Funkcia HP ePrint funguje vo všetkých zariadeniach, ktoré

SKWW

Softvér pre počítače Mac

55

background image

podporujú e-mailové služby. Ak teda môžete odosielať e-maily a v zariadení máte povolenú funkciu

HP ePrint, môžete pomocou tohto zariadenia aj tlačiť. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke

www.hpeprintcenter.com

.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať funkciu HP ePrint, produkt musí byť pripojený k sieti a mať prístup

k internetu.

Funkcia HP ePrint je v predvolených nastaveniach produktu vypnutá. Môžete ju zapnúť týmto

spôsobom:

1.

Zadajte adresu IP produktu do riadka s adresou webového prehliadača, aby sa otvoril vstavaný

webový server HP.

2.

Kliknite na kartu Webové služby.

3.

Výberom zodpovedajúcej možnosti povoľte webové služby.