HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vstavaný webový server HP

background image

Vstavaný webový server HP

Produkt je vybavený vstavaným webovým serverom HP, ktorý poskytuje prístup k informáciám

o zariadení a sieťových aktivitách. Získajte prístup k vstavanému webovému serveru HP z aplikácie

HP Utility. Otvorte ponuku Printer Settings (Nastavenia tlačiarne) a potom vyberte možnosť

Additional Settings (Dodatočné nastavenia).

Vstavaný webový server HP môžete otvoriť aj pomocou webového prehliadača Safari:

1.

V ľavej časti panela s nástrojmi prehliadača Safari vyberte ikonu stránky.

2.

Kliknite na logo Bonjour.

3.

V zozname tlačiarní dvakrát kliknite na príslušný produkt. Otvorí sa vstavaný webový server HP.