HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Aplikácia HP Utility pre systém Mac

background image

Aplikácia HP Utility pre systém Mac

Program HP Utility použite na nastavenie funkcií zariadenia, ktoré nie sú dostupné v ovládači tlačiarne.

Program HP Utility môžete využiť v prípade tlačiarne, ktorá používa kábel USB (universal serial bus)

alebo je pripojená k sieti s protokolom TCP/IP.