HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

1.

V ponuke Súbor kliknite na tlačidlo Tlač.

2.

Zmena nastavení, ktoré požadujete v rôznych ponukách.