HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh

background image

Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh

1.

V ponuke Súbor kliknite na tlačidlo Tlač.

2.

Zmena nastavení, ktoré požadujete v rôznych ponukách.

3.

V ponuke Presets (Predvoľby) kliknite na možnosť Save As... (Uložiť ako...) a zadajte

názov predvoľby.

Tieto nastavenia sa uložia v ponuke Presets (Predvoľby). Aby ste použili nové nastavenia, musíte

vybrať uloženú možnosť predvoľby zakaždým, keď otvoríte program a bude sa tlačiť.