HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Používanie vodotlače v systéme Mac

background image

Používanie vodotlače v systéme Mac

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Otvorte ponuku Watermarks (Vodotlače).

3.

V ponuke Mode (Režim) vyberte typ vodotlače, ktorý chcete používať. Vyberte túto možnosť

Watermark (Vodotlač), ak chcete vytlačiť polopriehľadnú správu. Vyberte túto možnosť

Overlay (Prekryť), ak chcete vytlačiť nepriehľadnú správu.

58

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW

background image

4.

V ponuke Pages (Stránky) vyberte, či sa má vytlačiť vodotlač na všetky stránky alebo len na

prvú stránku.

5.

V ponuke Text vyberte jednu zo štandardných správ alebo vyberte možnosť Vlastná a do

rámčeka zadajte novú správu.

6.

Vyberte možnosti pre zostávajúce nastavenia.