HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac

background image

Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac

1.

Do jedného zo zásobníkov vložte množstvo papiera, ktoré bude postačovať na vytlačenie úlohy.

2.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

3.

Otvorte ponuku Layout (Rozloženie).

4.

V ponuke Two-Sided (Obojstranne) vyberte možnosť viazania.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Mac

59