HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač titulnej strany v systéme Mac

background image

Tlač titulnej strany v systéme Mac

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Vyberte ovládač.

3.

Otvorte ponuku Cover Page (Titulná stránka) a potom vyberte, kde chcete vytlačiť titulnú

stranu. Kliknite na tlačidlo Before Document (Pred dokumentom) alebo tlačidlo After

Document (Za dokumentom).

4.

V ponuke Cover Page Type (Typ titulnej stránky) zvoľte text, ktorý chcete vytlačiť na titulnú

stranu.

POZNÁMKA:

Aby ste vytlačili prázdnu titulnú stránku, vyberte možnosť standard

(štandardné) v ponuke Cover Page Type (Typ titulnej stránky).