HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Vyberte ovládač.

3.

Otvorte ponuku Layout (Rozloženie).

4.

V ponuke Pages per Sheet (Strán na list) vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na každú

stranu (1, 2, 4, 6, 9 alebo 16).

5.

V oblasti Layout Direction (Smer rozloženia) vyberte poradie a umiestnenie stránok na

hárku.

6.

V ponuke Borders (Okraje) vyberte typ okraja, ktorý chcete vytlačiť okolo každej stránky na

hárku.