HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ukladanie úloh v systéme Mac

background image

Ukladanie úloh v systéme Mac

V produkte môžete uložiť úlohy, aby ste ich mohli kedykoľvek vytlačiť. Uložené úlohy môžete zdieľať s

inými používateľmi, prípadne z nich môžete spraviť súkromné.

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Otvorte ponuku Ukladanie úloh.

3.

V rozbaľovacej ponuke Režim ukladania úloh zvoľte typ uloženej úlohy.

Proof and Hold (Kontrola a pozastavenie): Táto funkcia poskytuje rýchly a

jednoduchý spôsob tlače a kontroly jednej kópie úlohy a následnú tlač ďalších kópií.

Personal Job (Osobná úloha): Ak do tlačiarne odošlete úlohu, úloha sa nevytlačí

dovtedy, kým cez ovládací panel nezadáte požiadavku. Ak úlohe priradíte osobné

identifikačné číslo (PIN), cez ovládací panel musíte zadať toto číslo PIN.

Quick Copy (Rýchle kopírovanie): Ak je v produkte nainštalovaný voliteľný pevný disk,

môžete tlačiť požadovaný počet kópií úlohy a následne uložiť kópiu tejto úlohy na voliteľný

pevný disk. Uloženie úlohy vám umožní tlačiť ďalšie kópie úlohy neskôr.

Stored Job (Uložená úloha): Ak je v produkte nainštalovaný voliteľný pevný disk,

môžete v produkte uložiť úlohu, ako napr. formulár pre personál, časový rozvrh alebo

kalendár, a umožniť tak kedykoľvek ostatným používateľom ich tlač. Uložené úlohy môžu

byť rovnako chránené kódom PIN.

4.

Ak chcete použiť vlastné meno používateľa alebo názov úlohy, kliknite na tlačidlo Vlastná a

potom zadajte používateľské meno alebo názov úlohy.

Vyberte, ktorá možnosť sa má použiť, ak má iná uložená úloha už daný názov.

Použiť číslo úlohy + (1 - 99)

Na koniec názvu úlohy pripojte jedinečné číslo.

Nahradiť existujúci súbor

Prepíšte existujúcu uloženú úlohu novou úlohou.

5.

Ak ste v kroku 3 zvolili možnosť Uložená úloha alebo Osobná úloha, úlohu môžete ochrániť

kódom PIN. Zadajte 4-znakové číslo do poľa Použiť PIN pre tlač. Keď sa túto úlohu pokúsia

vytlačiť iní ľudia, produkt ich vyzve, aby zadali toto číslo PIN.

60

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW