HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac

background image

Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac

Použite klávesové skratky pre tlač na uloženie aktuálnych nastavení ovládača tlačiarne pre opätovné

použitie.

Vytvorenie predvoľby pre tlač

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Vyberte ovládač.

3.

Vyberte nastavenia tlače, ktoré chcete uložiť pre opakované použitie.

4.

V ponuke Presets (Predvoľby) kliknite na možnosť Save As... (Uložiť ako...) a zadajte

názov predvoľby.

5.

Stlačte tlačidlo OK.

Používanie predvolieb pre tlač

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Vyberte ovládač.

3.

V ponuke Presets (Predvoľby) zvoľte predvoľbu tlače.

POZNÁMKA:

Aby ste použili predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, vyberte možnosť

standard (štandardné).