HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena formátu a typu papiera v počítači Mac

background image

Zmena formátu a typu papiera v počítači Mac

1.

V ponuke Súbor v softvérovom programe kliknite na položku Tlač.

2.

V ponuke Kópie a stránky kliknite na tlačidlo Nastavenie stránky.

3.

Vyberte formát v rozbaľovacom zozname Formát papiera a kliknite na tlačidlo OK.

4.

Otvorte ponuku Dokončuje sa.

5.

Typ vyberte v rozbaľovacom zozname Typ média.

6.

Stlačte tlačidlo Tlač.