HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme Mac

background image

Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej
veľkosti v systéme Mac

Mac OS X 10.5 a 10.6

Použite jednu z týchto metód.

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Stlačte tlačidlo Nastavenie stránky.

3.

Zvoľte produkt a potom zvoľte správne nastavenia pre možnosti Formát
papiera
a Orientation (Orientácia).

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

Otvorte ponuku Paper Handling (Manipulácia s papierom).

3.

V oblasti Destination Paper Size (Cieľový formát papiera) kliknite do
rámčeka Scale to fit paper size (Prispôsobenie dokumentu na
veľkosť stránky)
a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte veľkosť.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Mac

57