HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Mac

background image

Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Mac

1.

Ak sa tlačová úloha práve vykonáva, zrušíte ju pomocou tohto postupu:

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Zastaviť .

b. Zariadenie vás vyzve na potvrdenie odstránenia. Stlačte tlačidlo

OK

.

2.

Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové

okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Mac: Otvorte tlačový rad tak, že dvakrát kliknete na ikonu produktu v doku.

Označte požadovanú tlačovú úlohu a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.