HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pripojenie k sieti v systéme Windows

background image

Pripojenie k sieti v systéme Windows

Sieťové parametre môžete konfigurovať z ovládacieho panela, vstavaného webového servera HP

alebo pre väčšinu sietí v programe HP Web Jetadmin.

POZNÁMKA:

Softvér HP Web Jetadmin sa v operačných systémoch Mac OS X nepodporuje.

Úplný zoznam podporovaných sietí a pokyny k nastavovaniu parametrov siete prostredníctvom softvéru

nájdete v príručke HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (Príručka pre správcu

vstavaného tlačového servera HP Jetdirect). Príručka sa dodáva s tlačiarňami, v ktorých je

nainštalovaný vstavaný tlačový server HP Jetdirect.