HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia softvéru

background image

Inštalácia softvéru

1.

Ukončite všetky otvorené programy v počítači.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD.

3.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4.

Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť Pripojiť sa prostredníctvom drôtovej siete.

5.

V zozname dostupných tlačiarní vyberte tlačiareň so správnou IP adresou.

6.

Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť. Kliknutím na tlačidlo Ďalšie možnosti

nainštalujete ďalší softvér.

7.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

68

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW