HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

background image

Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

Rýchlosť prepojenia a komunikačný režim tlačového servera sa musia zhodovať so sieťou. Pre väčšinu

prípadov nechajte produkt v režime Automaticky. Nesprávne zmeny v rýchlosti prepojenia a dvojité

nastavenia môžu zabrániť komunikácii produktu s ostatnými sieťovými zariadeniami. Ak potrebujete

vykonať zmeny, použite ovládací panel produktu.

POZNÁMKA:

Zmena týchto nastavení spôsobí vypnutie a následné zapnutie tlačiarne. Zmeny

vykonávajte len vtedy, keď je tlačiareň nečinná.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte všetky nasledujúce ponuky:

a. Správa

b. Nastavenia siete

c.

Ponuka servera Jetdirect

d. Rýchlosť linky

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Nastavenie

Popis

Automaticky

Tlačový server sa automaticky nastaví na najvyššiu rýchlosť pripojenia
a komunikačný režim povolený v sieti.

10T polovičná

10 megabajtov za sekundu (Mb/s), poloduplexná prevádzka

10T plná

10 Mb/s, prevádzka s plným duplexom

100TX polovičná

100 Mb/s, poloduplexná prevádzka

100TX plná

100 Mb/s, prevádzka s plným duplexom

100TX automatická

Obmedzenie automatického vyjednávania maximálnej rýchlosti pripojenia na
100 Mb/s.

1000T plná

1000 Mb/s, prevádzka s plným duplexom

4.

Stlačte tlačidlo

OK

. Tlačiareň sa vypne a potom zapne.

72

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW