HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavenie alebo zmena sieťového hesla

background image

Nastavenie alebo zmena sieťového hesla

Pomocou vstaveného webového servera môžete nastaviť sieťové heslo alebo zmeniť existujúce heslo.

1.

Otvorte vstavaný webový server a kliknite na kartu Sieťová práca a kliknite na prepojenie

Zabezpečenie.

POZNÁMKA:

Ak je nastavené heslo, budete vyzvaní na zadanie hesla. Zadajte heslo a potom

kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

2.

Zadajte nové heslo do políčka New Password (Nové heslo) a do políčka Verify

Password (Overenie hesla).

3.

Heslo uložte kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) v spodnej časti okna.

SKWW

Pripojenie k sieti v systéme Windows

69