HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela

Ponuky Správa ovládacieho panela sa používajú na manuálne nastavenie adresy IPv4, masky

podsiete a predvolenej brány.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte všetky nasledujúce ponuky:

a. Správa

b. Nastavenia siete

c.

Ponuka servera Jetdirect

d. TCP/IP

e. Nastavenia adresy IPV4

f.

Metóda konfigurácie

g. Manuálne

h. Manuálne nastavenia

i.

Adresa IP, Maska podsiete alebo Predvolená brána

3.

Použite numerickú klávesnicu alebo stláčaním šípky nahor resp. šípky nadol zvýšte resp.

znížte číslo tvoriace prvý bajt adresy IP, masky podsiete alebo predvolenej brány.

4.

Stlačením tlačidla

OK

sa presuňte na nasledujúci rad čísel. Ak sa chcete presunúť na

predchádzajúci rad čísel, stlačte šípku naspäť .

5.

Kroky 3 a 4 opakujte dovtedy, pokým nebude adresa IP, maska podsiete alebo predvolená brána

kompletná, a potom stlačte tlačidlo

OK

, aby ste uložili nastavenie.

70

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW