HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela

Ponuky Správa ovládacieho panela sa používajú na manuálne nastavenie adresy IPv6.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Domov .

2.

Ak chcete povoliť manuálnu konfiguráciu, otvorte všetky nasledujúce ponuky:

a. Správa

b. Nastavenia siete

c.

Ponuka servera Jetdirect

d. TCP/IP

e. Nastavenia adresy IPV6

f.

Adresa

g. Manuálne nastavenia

h. Povoliť

Vyberte možnosť Zapnuté a potom stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Ak chcete konfigurovať adresu, otvorte všetky nasledujúce ponuky:

Správa

Nastavenia siete

Ponuka servera Jetdirect

TCP/IP

Nastavenia adresy IPV6

Adresa

Zadajte adresu pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor a šípky nadol .

Stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Ak používate tlačidlá so šípkami, po zadaní každého čísla musíte stlačiť tlačidlo

OK

.

SKWW

Pripojenie k sieti v systéme Windows

71