HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

background image

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

Na zobrazenie alebo zmenu konfiguračných nastavení protokolu IP môžete použiť vstavaný webový

server.

1.

Vytlačte konfiguračnú stránku a nájdite adresu IP.

Ak používate protokol IPv4, adresa IP obsahuje iba číslice. Má takýto formát:

xxx.xxx.xxx.xxx

Ak používate protokol IPv6, adresa IP je hexadecimálna kombinácia znakov a číslic.

Nadobúda formát podobný nasledujúcemu:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Otvorte vstavaný webový server tak, že do adresového riadku webového prehľadávača napíšete

IP adresu.

3.

Kliknutím na kartu Networking (Sieť) získajte informácie o sieti. Nastavenia môžete podľa

potreby zmeniť.