HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované protokoly siete

background image

Podporované protokoly siete

Tabuľka 5-1

Podporované sieťové protokoly

Typ siete

Podporované protokoly

Siete TCP/IP IPv4 a IPv6

Bonjour

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2 a v3

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Zabezpečené HTTP (HTTPS)

File Transfer Protocol (FTP)

Port 9100

Line printer daemon (LPD)

Intenet Printing Protocol (IPP)

Secure IPP

Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery)

IPsec/Firewall

Len siete TCP/IP IPv4

Automatické IP

Service Location Protocol (SLP)

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

Telnet

Internet Group Management Protocol (IGMP) v2

Bootstrap Protocol (BOOTP)/DHCP

Windows Internet Name Service (WINS)

IP Direct Mode

WS Print

SKWW

Pripojenie k sieti v systéme Windows

65

background image

Tabuľka 5-1

Podporované sieťové protokoly (pokračovanie)

Typ siete

Podporované protokoly

Len siete TCP/IP IPv6

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v6

Multicast Listener Discovery Protocol (MLD) v1

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Ďalšie podporované sieťové protokoly

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)

AppleTalk

NetWare Directory Services (NDS)

Bindery

Novell Distributed Print Services (NDPS)

iPrint

Tabuľka 5-2

Funkcie rozšíreného zabezpečenia na správu siete

Názov služby

Opis

IPsec/Firewall

Poskytuje zabezpečenie na úrovni siete v sieťach typu IPv4 a IPv6. Firewall
poskytuje jednoduchý nástroj na riadenie prenosov IP. IPsec poskytuje dodatočnú
ochranu prostredníctvom autorizácie a kryptovacích protokolov.

Kerberos

Umožňuje vám vymieňať si súkromné informácie vo verejnej sieti pridelením
jedinečného kľúča, nazývaného vstupenka, každému používateľovi, ktorý sa
prihlasuje do siete. Vstupenka je následne vstavaná do správ za účelom
identifikácie odosielateľa.

SNMP v3

Uplatňuje bezpečnostný model založený na používateľovi pre SNMP v3, ktorý
poskytuje autorizáciu používateľov a ochranu súkromia údajov pomocou
šifrovania.

SSL/TLS

Umožňuje vám prenášať súkromné dokumenty cez internet a zaručuje zachovanie
súkromia a integrity údajov medzi aplikáciami klienta a servera.

Konfigurácia pripojenia IPsec

Poskytuje zabezpečenie na úrovni siete prostredníctvom jednoduchej kontroly
prenosov IP smerom do produktu a z produktu. Tento protokol poskytuje výhody
šifrovania a autorizácie a umožňuje viacnásobné konfigurácie.

66

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW