HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia z disku CD

background image

Inštalácia z disku CD

1.

Ukončite všetky otvorené programy v počítači.

2.

Softvér nainštalujte z disku CD a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3.

Po vyzvaní vyberte možnosť Pripojiť sa priamo k tomuto počítaču pomocou kábla USB

a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

4.

Keď vás softvér vyzve, pripojte k zariadeniu a k počítaču kábel USB.

5.

Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť. Kliknutím na tlačidlo Ďalšie možnosti

nainštalujete ďalší softvér.

6.

Na obrazovke Ďalšie možnosti môžete nainštalovať dodatočný softvér, prípadne kliknúť na

tlačidlo Skončiť.

7.

Vytlačte stranu z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie softvéru.

POZNÁMKA:

Ak inštalácia zlyhá, preinštalujte softvér.

64

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW