HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstraňovanie zaseknutí z oblastí horného krytu a tlačovej kazety

background image

Odstraňovanie zaseknutí z oblastí horného krytu a tlačovej kazety

1.

Otvorte vrchný kryt.

2.

Vyberte tlačovú kazetu.

UPOZORNENIE:

Z dôvodu ochrany kazety

pred poškodením ju nevystavujte svetlu na viac

ako niekoľko minút. Tlačovú kazetu zakryte

hárkom papiera, pokým je vybratá z produktu.

196

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

3.

Použite zelenú rukoväť na nadvihnutie

prístupovej platničky k papieru. Pomaly

vytiahnite zaseknutý papier smerom von z

produktu. Papier netrhajte. Ak sa papier

vyberá ťažko, vyskúšajte ho odstrániť z oblasti

zásobníka.

4.

Otvorte zásobník č. 1 a vyberte kryt

príslušenstva na obálky. Ak sa v ňom

nachádza papier, vyberte ho.

5.

Otočte vodiaci prvok papiera, aby ste

skontrolovali, či pod ním nie je zaseknutý

ďalší papier. Ak sa pod ním nachádza

zaseknutý papier, vyberte ho.

6.

Opätovne vložte kryt príslušenstva na obálky a

zatvorte zásobník č. 1.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

197

background image

7.

Opätovne nainštalujte tlačovú kazetu a

zatvorte horný kryt.

8.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

sa stále nachádza zaseknutý papier. Hľadajte

zaseknutie na inom mieste.