HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

background image

Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

Zošívačka sa musí opätovne naplniť po odstránení zaseknutej spinky, takže niekoľko z prvých

dokumentov sa nemusí zošiť. Ak sa odošle tlačová úloha a zošívačka je zaseknutá alebo sa minuli

SKWW

Odstránenie zaseknutí

183

background image

spinky, tlačová úloha sa aj napriek tomu vytlačí, pokiaľ nie je zablokovaná dráha k priehradke

stohovača.

1.

Na pravej strane zošívačky/stohovača otočte

zošívaciu jednotku smerom k prednej strane

produktu, kým jednotka nezapadne do

otvorenej polohy. Modrú zošívaciu kazetu

potiahnite dovonku, aby ste ju vybrali.

2.

Otočte zelený kryt na konci zošívacej kazety

smerom nahor a vyberte zaseknutú spinku.

3.

Do zošívacej jednotky vložte zošívaciu kazetu

a zošívaciu jednotku otočte smerom k zadnej

strane produktu, kým nezapadne na svoje

miesto.

184

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW