HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka alebo zošívačky/stohovača

background image

Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka alebo zošívačky/stohovača

1.

Na zadnej strane produktu otvorte dvierka na

zásobníku alebo zošívačke/stohovači a

otvorte zadnú výstupnú priehradku.

2.

Opatrne vyberte akýkoľvek zaseknutý papier.

3.

Zatvorte dvierka na zásobníku alebo

zošívačke/stohovači a zatvorte zadnú

výstupnú priehradku.

4.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, stále je

zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie na inom

mieste. Skontrolujte prednú stranu príslušenstva

a opatrne odstráňte akýkoľvek zaseknutý

papier.

POZNÁMKA:

Výstupný zásobník sa musí

zatlačiť nadol do najnižšej polohy, aby mohla

tlač pokračovať.