HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5‑priehradkovej schránky na poštu

background image

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5-priehradkovej schránky na poštu

1.

Odstráňte akýkoľvek papier, ktorý sa

nachádza vo výstupných priehradkách.

2.

Na zadnej strane 5-priehradkovej schránky na

poštu otvorte prístupové dvierka k zaseknutým

médiám.

3.

Ak je papier zaseknutý na hornej strane

5-priehradkovej schránky na poštu, potiahnite

ho rovno nadol, aby ste ho vybrali.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

185

background image

4.

Ak je papier zaseknutý na spodnej strane

5-priehradkovej schránky na poštu, otvorte

zadnú výstupnú priehradku a potom papier

potiahnite rovno nahor, aby ste ho vybrali.

5.

Zatvorte prístupové dvierka k zaseknutým

médiám a zadnú výstupnú priehradku.

186

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW