HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

background image

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

Tento postup sa vzťahuje len na zaseknutia, ktoré sa vyskytli vtedy, keď používate voliteľný podávač

obálok.

1.

Vyberte akékoľvek obálky, ktoré sú vložené vo

voliteľnom podávači obálok. Spustite

zaťaženie obálok a nadvihnite rozšírenie

zásobníka nahor do zatvorenej polohy.

2.

Chyťte obidve strany voliteľného podávača

obálok a opatrne ho vyberte z produktu.

3.

Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky z

voliteľného podávača obálok.

4.

Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky zo

zariadenia.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

195

background image

5.

Opätovne nainštalujte podávač obálok.

6.

Stlačením tlačidla

OK

vymažete hlásenie o

zaseknutí média.

7.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutá obálka. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.

8.

Opätovne vložte obálky, pričom sa uistite, že

zatlačíte spodné obálky o trochu viac dopredu

ako horné obálky.