HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí

background image

Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí

Tento produkt poskytuje funkciu obnovy po zaseknutí, ktorá znovu vytlačí zaseknuté stránky. K

dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Automaticky — Keď bude k dispozícii dostatok pamäte, produkt sa pokúsi znovu vytlačiť

zaseknuté stránky. Toto je predvolené nastavenie.

Vypnuté — Produkt sa nepokúsi znovu vytlačiť zaseknuté stránky. Pretože na uloženie

naposledy tlačených strán sa nepoužila žiadna pamäť, výkon je optimálny.

POZNÁMKA:

Ak sa pri použití tejto možnosti v produkte minie papier a úloha sa tlačí na

obidve strany, môže dôjsť k strate niektorých strán.

Zapnuté — Produkt vždy znovu vytlačí zaseknuté stránky. Na uloženie niekoľkých posledných

vytlačených strán bude pridelená dodatočná pamäť. Môže to spôsobiť zníženie celkového

výkonu.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Všeobecné nastavenia

Obnovenie po zaseknutí

3.

Vyberte príslušné nastavenie a potom stlačte tlačidlo

OK

.

198

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW