HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva

background image

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva

Zariadenie nepreberá papier

Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne

Predchádzanie zaseknutiam papiera