HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Predchádzanie zaseknutiam papiera

background image

Predchádzanie zaseknutiam papiera

Ak chcete znížiť počet zaseknutí papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.

2.

Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite

papier z iného balenia.

3.

Používajte papier, ktorý v minulosti nebol použitý pri tlači ani kopírovaní.

4.

Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo

zásobníka, zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.

SKWW

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva

179

background image

5.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera.

Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.

6.

Skontrolujte, či je zásobník úplne zasunutý do zariadenia.

7.

Ak tlačíte na ťažký, embosovaný alebo perforovaný papier, použite funkciu manuálneho

podávania a hárky podávajte od zariadenia po jednom.

180

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW