HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zariadenie nepreberá papier

background image

Zariadenie nepreberá papier

Ak zariadenie zo zásobníka nedokáže prebrať papier, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Otvorte zariadenie a odstráňte všetky zaseknuté hárky papiera.

2.

Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti vzhľadom na danú úlohu.

3.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené na správnu veľkosť papiera.

Nastavte vodiace lišty na príslušný zárez v zásobníku.

4.

Skontrolujte ovládací panel zariadenia a presvedčte sa, či zariadenie nečaká na váš súhlas s

manuálnym podávaním papiera. Vložte papier a pokračujte.